Oferta
Innowacje
Doświadczenie
Grupa JCD
Strona główna / Grupa JCDecaux / Przyjaźni środowisku
Print
Contact
 
 
es.khnprqpw ssbtry.nvpvegncPatricia Le Goff
Urban Environment Assistant
+33...
 
Przyjaźni środowisku

Dbanie o środowisko

JCDecaux stawia na optymalizację zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia eksploatacji wody i energii, ograniczenia wpływu działań operacyjnych oraz maksymalizacji recyklingu oraz ponownego użycia odpadów.

JCDecaux zwraca szczególną uwagę na dobór swoich dostawców na podstawie grupowych wartości ekonomicznych, jakościowych, środowiskowych oraz etycznych. Regularnie przeprowadzane audyty potwierdzają ciągły postęp oraz to, że środki zgadzają się z Grupowym Statutem Etycznym, przepisy obecne obowiązują oraz warunki pracy.

JCDecaux również całkowicie poczuwa się do odpowiedzialności za zarządzanie codziennymi operacjami.

Firma aktywnie zachęca swoich pracowników do przyjęcia odpowiedzialności, przyjaznych środowisku gestów, pracy z inicjatywą Ecoreflex, np. kampania o rozsądnej jeździe samochodem. Wiele działań jest obecnie przeprowadzanych z nadzieją na rozwój przyjaznych środowisku produktów oraz usług dostępnych przez Grupę dla swoich pracowników.

Zarządzanie dla środowiska

Departament badawczy JCDecaux wciąż szuka pomysłu na zmniejszenie ilości energii wykorzystywanej przez meble miejskie. W przypadku ruchomych kasetonów, oszczędności do 60% uzyskane są dzięki użyciu zoptymalizowanych systemów mechanicznych.

Udoskonalenia wykonane w roku 2008 obejmowały przeprojektowaną toaletę ("Jouin"), której model wykorzystuje naturalne światło. Zmniejszenie wykorzystania energii wynosi ok. 30% w porównaniu do modelu Hydra, jednego z najczęściej montowanych. W Wielkiej Brytanii, grupa JCDecaux Airport pracowała ściśle z dostawcami aby zoptymalizować oświetlenie w tym specyficznym środowisku. Wprowadzenie oświetlenia LED, w 2009 roku, pozwoli na znaczące ograniczenie wykorzystania energii w każdym rodzaju reklamy. Praca Departamentu Badań i Rozwoju JCDecaux skupia się na włączeniu odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w oświetleniu mebli miejskich, w tym budek autobusowych. W roku 2008 JCDecaux zainstalowało prawie 1,900 budek autobusowych na całym świecie, w tym ok. 700 w Wielkiej Brytanii.

Kontrola zużycia wody

JCDecaux zapewnia ekologiczny system konserwacji mebli miejskich oparty na użyciu wody deszczowej lub destylowanej, rozwiązanie to jest bardzo korzystne i zmniejsza potrzebę użycia detergentów.

Pojemniki z pozyskaną wodą deszczową zostały zainstalowane w agencjach Grupy w nadziei na optymalizację zużycia naturalnych źródeł. W końcu roku 2008 zwiększyliśmy możliwości pozyskania wody deszczowej o 35% w porównaniu do roku poprzedniego, czyli 400,000 litrów we Francji i w Belgii. Grupa rozważa możliwość systematycznego umieszczenia zbiorników wodnych w meblach miejskich. Pojemniki na wodę deszczową po umieszczeniu w paryskiej kolumnie reklamowej, mają zostać również dołączone do nowych toalet w 2009 roku.

JCDecaux ma innowacyjną sposób na umieszczenie kolumny z plakatem posiadającej system zbierania wody używanej później do mycia mebli miejskich.

Recykling odpadów

Cel późniejszego recyklingu mebli miejskich pod koniec ich użyteczności wpływa na techniczne i technologiczne sposoby ich początkowego projektu. JCDecaux preferuje modułowy projekt mebli miejskich który umożliwia łatwiejsze oddzielenie części w celu optymalizacji potencjału recyklingowego, oraz zwraca szczególną uwagę na delikatne obchodzenie się z odpadami powstałymi na każdym etapie istnienia produktu. Odpady podlegają sortowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym kraju oraz dostępnymi kanałami recyklingu np. plakaty, lampy fluorescencyjne, opakowania, woda, żelazo, aluminium, szkło i guma. Pojemniki do recyklingu zostały zainstalowane na naszych stronach. W Wielkiej Brytanii, cel na rok 2009 to zmniejszenie ilości odpadów o 5% w porównaniu z rokiem 2008.

Od 2005 roku, podmiot zależny Grupa Norweska została zaangażowana w narodowy Eco-Lighthouse program wprowadzony aby zmniejszyć wpływ środowiskowy na organizacje biznesowe w kwestii redukcji odpadów oaz zużycia wody i elektryczności. Ilość odpadów została zmniejszona o 50% od roku 2005 oraz 100% z nich podlega pod recykling. Do produkcji plakatów realizowanych bezpośrednio przez JCDecaux (plakaty kulturowe i mapy miast), Grupa wybiera produkty pochodzące z dobrze utrzymywanych lasów zgodnie z rozpoznawaną etykietą (PEFC, FSC, CSA-SFM). We Francji tylko 20% plakatów billboardowych podlega pod bezpośrednią odpowiedzialność firmy, a użyty papier znakowany jest jako ekologiczny. Reklamujący osobiście wybierają dostawcę a plakaty są później jedynie przetwarzane przez warsztaty JCDecaux w celu montażu i dystrybucji.

Polityka węglowa

Grupa chce stopniowo wprowadzić politykę węglową będącą w stanie dostosować się do określonych okoliczności w różnych zależnych przedsięwzięciach. Działania strukturalne są na etapie badań. Pierwszy bilans Grupy sporządzony będzie w roku 2009, będzie oparty na danych z roku 2008. Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla dostępne są w Carbon Disclosure Project. Grupa promuje stopniowe wprowadzanie czystych pojazdów do swojej floty, zwłaszcza ze względu na dwutlenek węgla.

Top
Page top

JCDecaux Neonlight Sp. z o.o., ul.Radarowa 62A, 02-137 Warszawa

Tel.: +48 225751380


Wszelkie prawa do koncepcji, wizualizacji, projektów i zdjęć na niniejszej stronie są zastrzeżone i należą do JCDecaux. Więcej informacji w zakładce Nota prawna.