Oferta
Innowacje
Doświadczenie
Grupa JCD
Contact
 
 
es.khnprqpw ssbtry.nvpvegncPatricia Le Goff
Urban Environment Assistant
+33...
 
Nota prawna

Własność

Nazwa domeny oraz zawartość strony internetowej www.jcdecaux.com.pl są wyłączną własnością JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. Ogólny wygląd i kształt strony www.jcdecaux.com.pl bazuje na stronie www.jcdecaux-artvertising.com.

Dane osobowe

Zgodnie z postanowieniem nr 78-17 z 6 stycznia 1978 (ze zmianami) prawa francuskiego, odnoszącym się do nauk komputerowych, akt oraz wolności, automatyczne przetwarzanie danych wygenerowanych na stronie www.jcdecaux-artvertising.com zostało zadeklarowane Narodowej Komisji Nauk Komputerowych oraz Wolności (CNIL).

Użytkownik jest poinformowany, że zgodnie z postanowieniem nr 78-17 z 6 stycznia 1978 (ze zmianami), informacje dostarczane przez użytkownika przez wypełnienia form dostępnych na stronie www.jcdecaux.com.pl, są wymagane aby odpowiedzieć na jego prośbę i są skierowane do biuro@jcdecauxneon.pl w celach administracyjnych oraz komercyjnych.

Użytkownicy www.jcdecaux-artvertising.com są zobowiązani do przestrzegania postanowienia nr 78-17 z 6 stycznia 1978 (ze zmianami) odnoszącego się do nauk komputerowych, akt oraz wolności, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ostatniego, odpowiadają sankcjami prawnymi. W tym zakresie, mają dostęp do danych personalnych, zakazane jest zbieranie, nadużywanie oraz jakiekolwiek inne naruszanie prywatności bądź też reputacji osób zaangażowanych.

Projekt i kreacja

Strona internetowa www.jcdecaux.com.pl została stworzona dla JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. przez:

DIVERO Agencja Reklamowa
ul. Wąwozowa 8 lok. 203
02-796 Warszawa
tel./fax: (22) 894 84 00
www.divero.com.pl

Cookies

Użytkownik jest poinformowany o tym, że Cookie może być automatycznie zainstalowane w jego przeglądarce internetowej podczas jego wizyty na stronach www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl. Cookie jest blokadą informacji, która ni e może zidentyfikować użytkownika, natomiast może zapamiętać pewne dane na temat przeglądarki komputerowej użytkownika podczas jego wizyty na stronie( oglądane strony, daty oraz czas wizyty itp.), dane te mogą zostać wykorzystane podczas jego przyszłych wizyt. Użytkownik może ustawić parametry przeglądarki internetowej w taki sposób, aby zostać poinformowanym o obecności Cookies oraz możliwości ich odrzucenia poprzez przeczytanie instrukcji wykorzystania przeglądarki, lub odwiedzenia strony Narodowej Komisji Nauk Komputerowych oraz Wolności (CNIL) o adresie internetowym www.cnil.fr. Użytkownik ma również prawo do dostępu, wycofania oraz sprzeciwienia się danym osobowym dostarczonym za pomocą Cookiem na takich samych warunkach jak powyżej.

Ogólne warunki korzystania

Strony internetowe www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl zostały zaprojektowane oraz wdrożone w celu przekazania pewnych ilości informacji na temat JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o., ich strukturze, produktach, zakresie usług oraz innych.

Ogólne warunki

Użytkownik posiada wiedzę na temat ogólnie obowiązujących warunków oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Ma kompetencje i środki umożliwiające dostęp oraz korzystanie ze stron internetowych www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl oraz sprawdził że używane konfiguracje komputerowe nie zawierają wirusów oraz są w idealnym stanie użyteczności.

Informacje prawne

Wszystkie obowiązujące informacje prawne, zgodnie z artykułem 6 III - 1 prawa francuskiego nr 2004 - 575 z 21 czerwca 2004, są dostępne w zakładce "nota prawna" na niniejszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Nazwa domeny oraz zawartość stron internetowych www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl, podobnie jak wszystkie nazwy handlowe na nich obecne, włączając głównie nazwę JCDecaux Artvertising oraz www.jcdecaux.com.pl, są wyłączną własnością JCDecaux Artvertising France lub jej partnerów oraz są chronione przez prawo francuskie oraz konwencje międzynarodowe związane z intelektualną i przemysłową własnością. Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja lub adaptacja, w całości lub częściowi, tych nazw lub jakichkolwiek innych elementów które tworzą jest fałszerstwem i jest surowo zakazane bez wcześniejszej, wyraźnej autoryzacji przez JCDecaux Artvertising France lub jej partnerów.

Hypertext link

Stworzenie przekierowań hypertext do stron internetowych www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl podlega wcześniejszej, wyraźnej autoryzacji przez JCDecaux Artvertising France lub jej partnerów, co stwarza również możliwość prośby ich usunięcia w dowolnym momencie. Zawartość zewnętrznych źródeł do których odnoszą się przekierowania hypertext na stronie internetowej www.jcdecaux-artvertising.com w żaden sposób nie angażują odpowiedzialności JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o.

Zwolnienie z odpowiedzialności

JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. starają się zapewnić użytkownikom rzetelność informacji i/lub narzędzi. Jednakże, ze względu na fakt, że jest to jedynie krótka prezentacja produktów oraz usług oferowanych przez JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o., firmy w żaden sposób nie gwarantują dokładnej, w pełni wyczerpującej i rzeczowej informacji i/lub narzędzi tu dostępnych, jak również braku wirusów na stronie. Ponadto, JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. w żaden sposób nie gwarantują przydatności tych informacji w żadnym konkretnym celu oraz nie mogą być pociągane do odpowiedzialności w żaden sposób za jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane niepoprawnym użytkowaniem, błędem w interpretacji lub niedokładnością związaną z tymi informacjami i/lub narzędziami.

JCDecaux Artvertising France oraz JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. w żaden sposób nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, umyślne lub nieumyślne, materialne lub niematerialne, będące rezultatem wizyty lub użytkowania stron internetowych www.jcdecaux-artvertising.com oraz www.jcdecaux.com.pl (lub innych podłączonych stron) oraz możliwości ściągnięcia dostępnych aplikacji, graficznych bądź też tekstowych informacji które mogą być zbierane, w znacznej mierze dla finansowych lub komercyjnych szkód, strat oprogramowania lub danych w systemie informacyjnym. Użytkowanie wyżej wspomnianych stron zobowiązuje użytkownika do znajomości tych postanowień.

Twoje opinie

Możesz zgłosić wszelkie zaniedbania, błędy lub naprawy wysyłając e-mail na adres: biuro@jcdecauxneon.pl

Top
Page top

JCDecaux Neonlight Sp. z o.o., ul.Radarowa 62A, 02-137 Warszawa

Tel.: +48 225751380


Wszelkie prawa do koncepcji, wizualizacji, projektów i zdjęć na niniejszej stronie są zastrzeżone i należą do JCDecaux. Więcej informacji w zakładce Nota prawna.